Οι εκπίπτοντες άγγελοι

 

Οι εκπίπτοντες άγγελοι
 
Βάλθηκες να με γνωρίσεις
καλύτερα και πιο πολύ
πιο κοντά
Κερδίζει το μέγεθος
απολεσθείσα η ευκρίνεια
Όπως η διαρκής μεγέθυνση
λεπτομέρειας μιας φωτογραφίας 
 
Στο τέλος η υφή
οι κόκκοι του χαρτιού
οι μπλε οι αρτηρίες
και κείνο το ντούκου –ντούκου της
καρδιάς ίδιο
σ’όλους τους ανθρώπους
 
Τι κατάλαβες ; στο τέλος
βρέθηκα εκτός
του οπτικού σου πεδίου
Το μήλο της γνώσης και
οι εκπίπτοντες άγγελοι