Φωτογραφίες

 

 

Μέγεθος: Μεσαίο, Μεγάλο 

 

 

Μέγεθος: Μεσαίο , Μεγάλο 

 

Μέγεθος: Μεσαίο, Μεγάλο

 

Μέγεθος: Μεσαίο, Μεγάλο

 

 

 

Μέγεθος: Μεσαίο, Μεγάλο

 

Μέγεθος: Μεσάιο, Μεγάλο

 

 

 

Βρυξέλλες 17-2-2016

Μέγεθος: Μεσαίο, Μεγάλο

aaa
μεγεθος: μεσαίο | μεγάλο

Αντιπολεμική πορεία των γυναικών της Δημ.
κίνησης, 2004


μεγεθος: μεσαίο |μεγάλο

Αντισύνοδος G8, Γένοβα 2002

      

Στη Λέσβο με την Λάουρα Μπολτρίνι, Πρ.Ιταλ.Βουλής, 2015

         Μέγεθος: Μεσαίο, Μεγάλο

 

    


μέγεθος: μεσαίο | μεγάλο

Στο 'τείχος της ντροπής',
Παλαιστίνη, Ιούλιος 2006

      

 Λουξεμβούργο 2016

   Μέγεθος: Μεσαίο, Μεγάλο

 

 

 

Παρουσίαση βιβλίου "67%"

Μέγεθος: Μεσαίο, Μεγάλο

 

Μέγεθος:Μεσαίο, Μεγάλο