Γενετική

Η κατεύθυνση που ακολουθεί η γενετική έρευνα δεν είναι μονόδρομος καθώς η χρηματοδότηση είναι αυτή που τις περισσότερες φορές οδηγεί την έρευνα σε ορισμένα από τα πολλά μονοπάτια εξέλιξης αυτής της επιστήμης.
Στα κείμενα που παρατίθενται αντιμετωπίζονται τα επιτεύγματα της Γενετικής με κριτικό βλέμμα και διερευνώνται οι επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων στην κοινωνία και τις ελευθερίες των ανθρώπων.
Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (μεταλλαγμένους), καθώς και στην Κλωνοποίηση

Περιοδικό BIO 2002, τεύχος 2 , 01/01/2002 , Άρθρο

 Είναι προφανές ότι η επιστήμη και η τεχνική είναι προβολές μιας συγκεκριμένης εκδοχής κοινωνικής εξέλιξης, που στις μέρες μας υπαγορεύεται από την διαρκή αύξηση της παραγωγής και κατανάλωσης, από την οικονομία της αγοράς και την αυτονόμηση του ανθρώπου έναντι της φύσης....Εάν οι αξίες και το κοσμοείδωλο της κοινωνίας ήταν διαφορετικά, τότε η γενετική έρευνα θα είχε άλλον προσανατολισμό που θα διερευνούσε τη σχέση του γενετικού υλικού με το περιβάλλον...

Εφημερίδα Μακεδονία , 02/06/2002 , Άρθρο

 Η εποχή που διανύουμε δεν είναι η εποχή μόνο της κλωνοποίησης, αλλά θα είναι και η εποχή της συνάντησης της γενετικής μηχανικής με την κλωνοποίηση, δηλαδή η δυνατότητα για αλλαγή του γενετικού υλικού και η δυνατότητα παραγωγής αντιγράφων, όχι μόνον αυτών που υπάρχουν στη φύση αλλά και αυτών που θα κατασκευάσουμε...

Ίνδικτος , 09/04/2001 , Άρθρο

Η σημερινή εποχή περισσότερο από κάθε άλλη στο παρελθόν έχει αναγορεύσει σε αυτοσκοπό την απεριόριστη χρησιμοποίηση της επιστήμης για την κυριαρχία της φύσης. Καλλιεργείται η αίσθηση της παντοδυναμίας, αλλά και του υποτιθέμενου ελέγχου της εξέλιξης της επιστήμης. Στην πραγματικότητα δε γνωρίζουμε τι ακριβώς θέλουμε. Πρώτα προκύπτει ένα επιστημονικό επίτευγμα και κατόπιν αναλαμβάνουν οι εταιρείες να το παρουσιάσουν έτσι ώστε να ικανοποιεί "ανάγκες" του ανθρώπου.

Περιοδικό Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης , 08/09/2007 , Άρθρο

Ώσπου... ο Homo Sapiens στις 23 Φεβρουαρίου 1997 αποφασίζει να θέσει τέρμα στον φυλετικό πολλαπλασιασμό των ειδών, να καταργήσει το σεξ ως τρόπο αναπαραγωγής και να αμφισβητήσει την αναγκαιότητα της βιοποικιλότητας ως ύψιστης αρχής για την διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων στον πλανήτη Γη.

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (μεταλλαγμένοι)

Γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στο τι είναι τα μεταλλαγμένα και να παρατεθούν οι επιπτώσεις από την καλλιέργεια και την κατανάλωσή τους στην υγεία, το περιβάλλον και την αγροτική οικονομία.

Συνέντευξη τύπου , 13/09/2007 , Συνέντευξη

Όσα δεν κατάφεραν οι πολυεθνικές των εταιρειών βιοτεχνολογίας με τον πακτωλό χρημάτων για τη διαφήμιση των “πλεονεκτημάτων” των μεταλλαγμένων τροφίμων, όσα δεν κατάφεραν οι πρεσβείες και η διπλωματία των ΗΠΑ για να πιεσθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκατανεύσει στην είσοδο γενετικά τροποποιημένων στο έδαφός της ενάντια στη θέληση εκατομμυρίων ανθρώπων, όσα δεν κατάφεραν οι πληρωμένοι επιστήμονες από την MONSATO και τις άλλες εταιρείες να μας πείσουν ότι με τα μεταλλαγμένα θα λύσουν το πρόβλημα της πείνας στον κόσμο, προσπάθησε να το καταφέρει το Υπουργ

- , 15/03/2006 , Συνέντευξη

Θα πρέπει από την αρχή να πούμε, πως ο ακριβής όρος είναι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, και όχι μεταλλαγμένοι, επειδή αυτοί, δεν προέκυψαν τυχαία στη φύση, αλλά είναι αποτέλεσμα σκόπιμης παρέμβασης του ανθρώπου επάνω στο DNA των οργανισμών αυτών. Παρόλα αυτά επειδή ο όρος μεταλλαγμένα επικράτησε και έτσι γίνεται αντιληπτός, θα τον χρησιμοποιούμε στο κείμενο, εκτιμώντας ότι δεν είναι κύριο σημείο το θέμα της ορολογίας στο μεγάλο θέμα της τροποποίησης του DNA. 1.

Άγνωστο , 08/02/2006 , Άρθρο

Γενετική τροποποίηση (ΓΤ) των οργανισμών είναι η απομόνωση επιλεγμένων γονιδίων από ένα οργανισμό (ζωικό, φυτικό, έντομο ή μικρόβιο) ή από ένα ιό και η με τεχνικό τρόπο εισαγωγή αυτών των γονιδίων σε ίδιο ή εντελώς διαφορετικό οργανισμό, με σκοπό να δημιουργηθούν είδη με νέες ιδιότητες. Η ΓΤ των οργανισμών είναι μια διαδικασία που δεν σχετίζεται με την συμβατική γενετική βελτίωση των ειδών (υβρίδια κ.α), όπου συμβαίνει επιλεγμένη διασταύρωση οργανισμών του ιδίου είδους ή συγγενών ειδών.

Άγνωστο , 01/01/2000 , Άρθρο

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, θεωρεί καθήκον και υποχρέωσή του να εκφέρει τις θέσεις του για τα τρόφιμα και τα προϊόντα που κυκλοφορούν και παράγονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία. Για το σκοπό αυτό, συνέστησε με απόφαση του Δ.Σ Επιτροπή, με πρόεδρο τον Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας κ. Ζαχαρία Σινάκο και μέλη, τον Αναπλ. Καθηγητή Φαρμακολογίας κ. Καρακιουλάκη Γεώργιο, τον Αναπλ. Καθηγητή Βιολογίας - Γενετικής κ. Τάσο Κουράκη, τον Επικ. Καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής κ. Αλέξη Μπένο και την Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής κ. Χαρίκλεια Χατζησεβαστού.