Η πρώτη φορά

 

Η Πρώτη φορά
 
Αλλά μην προσπεράσεις τη
μαγεία της Π ρ ώ τ η ς φοράς
 
Τον κυματισμό του ονείρου σε κείνο
Το café Παρισινού μπιστρό
 
Την αύρα του αδοκίμαστου ρίγους στο
χάδι κάτω απ’ τη φούστα
 
Ή το κρακ σαν ρόδι στα μέσα της καρδιάς στο
πρώτο ερωτικό αντίο
 
Μη σου ξεφύγει η Π ρ ώ τ η
Κάθε Ά λ λ η είναι
αποφλοιωμένη παρουσία
αφυδατωμένη επανάληψη
                                 του δεύτερου
                                            του τρίτου…
 
Το κάθε Π ρ ώ τ ο είναι και το
Τ ε λ ε υ τ α ί ο