Το μουσείο της πάχνης

 

Το μουσείο της πάχνης
 
Όταν του σώματος η μνήμη
πυροβολεί
το κέλυφος της λήθης
βρίσκει άλλοθι
η ένοχη νοσταλγία
στο μουσείο της πάχνης
 
Όλα τα εκθέματα του παράφορου
στην πρώτη γραμμή
 δοκιμαστικά
αν λειτουργεί καλά η ανάκληση
 
Τo εισiτήριο σας κύριε
πώς μκήκατε εδώ;
 
Δεν έχω. Άλλωστε εγώ έχω
π λ η ρ ώ σ ε ι