Βουλή - Ερωτήσεις

«Να αποσαφηνιστούν τα αίτια της μέχρι τώρα μη ανέγερσης του 1ου Γενικού Λυκείου Πύργου και να δρομολογηθεί άμεσα η απαιτούμενη στεγαστική υποδομή για την κάλυψη των αναγκών μαθητών και εκπαιδευτικών της εν λόγω σχολικής μονάδας.»

06/02/2014
Προς: 
ΤΟΥΣ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: • ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ • YΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:6056/6.2.2014

«Να αποσαφηνιστούν τα αίτια της μέχρι τώρα μη ανέγερσης του 1ου Γενικού Λυκείου Πύργου και να δρομολογηθεί άμεσα η απαιτούμενη στεγαστική υποδομή για την κάλυψη των αναγκών μαθητών και εκπαιδευτικών της εν λόγω σχολικής μονάδας.»

Αυτές τις μέρες είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς από τα συνεχή σεισμικά φαινόμενα. Το ζήτημα όμως δεν είναι κάθε φορά να διαπιστώνονται τα προβλήματα και να γίνονται επικοινωνιακού χαρακτήρα δηλώσεις από τους αρμοδίους πολιτικούς και πολιτειακούς παράγοντες που για χρόνια μετά μένουν απλά κενό γράμμα, αλλά να δίνονται ουσιαστικές λύσεις που να βοηθούν τις τοπικές κοινωνίες να επανέρχονται σε κανονικούς ρυθμούς ζωής.

Στην πόλη του Πύργου, μετά τον ισχυρότατο σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008 στους Νομούς Ηλείας και Αχαΐας, καταγράφηκαν σημαντικότατες καταστροφές και ζημιές πέραν όλων των άλλων και σε δημόσιες υποδομές όπου μία εξ αυτών αφορά το 1ο Γενικό Λύκειο Πύργου. Από τον Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι και σήμερα, οι εκάστοτε μαθητές και καθηγητές της εν λόγω σχολικής μονάδας στεγάζονται σε λυόμενες αίθουσες χωρίς να υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη. Βέβαια για μία πολιτεία που συρρικνώνει ή και καταργεί συνεχώς υπηρεσίες όπως το ΤΑΠ-ΤΑΣ ΠΥΡΓΟΥ, τον ΟΣΚ Α.Ε., η διαιώνιση της κακής κατάστασης είναι αναπόφευκτη.

Τα λυόμενα όπου καθημερινά βρίσκονται εκεί μαθητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε κακή κατάσταση και μπάζουν νερά. Οι μαθητές του εν λόγω σχολείου έχουν ενημερώσει τη Διοίκηση του Δήμου Πύργου για την ανάγκη στεγανοποίησης των λυόμενων και ζητούν να ενημερωθούν για την τυχόν ύπαρξη και σε τι ποσότητες φορμαλδεΰδης.

Εδώ και κάποια χρόνια, η πρώην Νομαρχία, νυν Περιφέρεια και ο Δήμος Πύργου αγόρασαν γηπεδική έκταση (όπισθεν των εργατικών κατοικιών στην οδό Αγίου Γεωργίου) για την ανέγερση του 1ου Γενικού Λυκείου Πύργου για την οποία δαπάνησαν περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ. Από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχει προχωρήσει απολύτως τίποτα.

Από τη μεριά του Δήμου Πύργου δημοσιοποιούνται αναφορές που λένε ότι έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, για να αποχαρακτηριστεί η έκταση, στην οποία εντάσσεται τμήμα του γηπέδου για την ανέγερση του σχολείου.

Η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου που απαιτείται για τον καθορισμό χρήσεων γης, ώστε να συνάδουν με την αποπεράτωση του εν λόγω έργου δεν έχει υλοποιηθεί, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δημοσιοποιημένα στοιχεία  και δεν αποσαφηνίζεται από τους αρμόδιους φορείς στους κατοίκους της πόλης του Πύργου το γιατί.

Μάλιστα σε διαδικτυακή ανάρτηση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στις 21-07-2011 περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

«Ολοκληρώθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη και η προμελέτη στατικών από τον αρχιτέκτονα του Δήμου Άρη Φιλιππόπουλο για το 1ο Γενικό Λύκειο Πύργου. Το 12/θέσιο σχολικό κτίριο, το οποίο θα κατασκευαστεί στην περιοχή των εργατικών κατοικιών της οδού Αγ. Γεωργίου, είναι σχεδιασμένο με βιοκλιματικά κριτήρια, έχει δυναμικότητα για περισσότερους από 270 μαθητές και συνολική δόμηση 3041,15 m2. Το κτίριο εντάσσεται στο οικόπεδο σε σχέση με τα χαρακτηριστικά προσανατολισμού, ώστε να μεγιστοποιεί τα πλεονεκτήματα του παθητικού συστήματος ενεργειακής απόδοσης. Για την χρηματοδότηση της κατασκευής του, εκκρεμεί η έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου να ενταχθεί στη θεματική προτεραιότητα 75 (υποδομές εκπαίδευσης) του ΕΣΠΑ

Επισημαίνεται ότι με τη δημοσίευση των ΦΕΚ 504Δ΄/26-05-1992 & 999Δ΄/01-10-1992 και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο με  υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1856/38112/18-09-2012 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου προς το ΥΠΕΚΑ, τον Δήμο Πύργου και την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, δεν προκύπτει ότι έχει τηρηθεί από τις αρμόδιες Αρχές η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία τροποποίησης (ΣτΕ 3418/2011).

Δεν πρέπει να λησμονείται ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει δώσει 1.000.000 € για την απόκτηση του εν λόγω γηπέδου και πρέπει να αποσαφηνιστεί πέραν όλων των άλλων εάν ορθώς επιλέχθηκε η απόκτηση του εν λόγω γηπέδου για τη συγκεκριμένη χρήση.

Σημειώνεται ότι στο με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1949/56621/24-04-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου αναφέρονται τα εξής: «[…] διαπιστώνεται ασυμφωνία μεταξύ των (2), (3) σχετικών» (δηλαδή του ΦΕΚ 504Δ΄/26-05-1992 της τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πύργου και του χάρτη που το συνοδεύει, αντίστοιχα) «και παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το καθεστώς των χρήσεων γης σε αυτή, προκειμένου να προχωρήσουμε με τη σειρά μας στη διευθέτηση του αιτήματος που έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία μας από το Δήμο Πύργου για περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου στην περιοχή.».

Επίσης, στο προαναφερόμενο με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1856/38112/18-09-2012 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου προς το ΥΠΕΚΑ, τον Δήμο Πύργου και την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας αναφέρονται τα εξής: «[…] δεν είναι δυνατή η ανέγερση του 1ου Γενικού Λυκείου Πύργου στην Προτεινόμενη από το Δήμο περιοχή.».

Επειδή, οι μαθητές και οι καθηγητές της εν λόγω σχολικής μονάδας εμπαίζονται από την Πολιτεία από το 2008.

Επειδή, για την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος έχετε θυσιάσει και τα στοιχειώδη κοινωνικά δικαιώματα και από την άλλη αφήνετε κοινωνικά αναξιοποίητη δημόσια περιουσία της τάξης του 1.000.000 €.

Επειδή, οι μαθητές και οι καθηγητές κάνουν μάθημα τους χειμερινούς μήνες σε λυόμενα που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους και τη σωματικής τους ακεραιότητα.

Επειδή,πρέπει να εξακριβωθούν για λόγους ηθικής τάξεως τα αίτια για τη μη μέχρι τώρα ανέγερση του σχολικού κτιρίου και να δρομολογηθεί άμεσα η επίλυση του κτιριακού προβλήματος για το 1ο Γενικό Λύκειο Πύργου.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Γνωρίζετε για ποιους λόγους μέχρι σήμερα δεν έχει ανεγερθεί το 1ο Γενικό Λύκειο Πύργου και ποιος φορέας της Πολιτείας ευθύνεται θεσμικά γι’ αυτό;
  • Γνωρίζετε εάν έχουν υλοποιηθεί (εφόσον αυτό είναι πολεοδομικά εφικτό) οι απαιτούμενες σύννομες ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές για τον καθορισμό των απαιτούμενων χρήσεων γης για την ανέγερση του 1ου Γενικού Λυκείου Πύργου;
  • Γνωρίζετε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την εγκατάσταση στα λυόμενα οι μαθητές και οι καθηγητές της εν λόγω σχολικής μονάδας και τι προτίθεστε να κάνετε για την επίλυση τους;
  • Προτίθεστε να εγκρίνετε την απαραίτητη χορήγηση κονδυλίου για την ανέγερση του 1ου Γενικού Λυκείου Πύργου μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού ή Κοινοτικών Πόρων (βλ. ενδεικτικά Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020);

Η ερωτώσα βουλευτής

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

 

Αναστάσιος Κουράκης

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/M7JxY4