Βουλή - Ερωτήσεις

Σχετικά με τα επιτακτικά προβλήματα των εργαζομένων στα έντυπα της επιχείρησης Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε.

08/12/2014
Προς: 
τους κ.κ. Υπουργούς: – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:5325/8.12.2014

Σχετικά με τα επιτακτικά προβλήματα των εργαζομένων στα έντυπα της επιχείρησης Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε.

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής ερώτησης για τα τεράστια προβλήματα των εργαζομένων στον χώρο του Τύπου στη Θεσσαλονίκη, επαναφέρουμε το ζήτημα προς τα αρμόδια υπουργεία, καθώς υπάρχουν νέες εξελίξεις, οι οποίες σταδιακά αποκαλύπτουν την κατεύθυνση προς την οποία οδηγείται ο κλάδος, μέσω των επιλογών των μεγαλύτερων εργοδοτών της περιοχής. Τα προβλήματα αυτά έχουν επιτακτικό χαρακτήρα και χρήζουν άμεσων ενεργειών από την πλευρά της Πολιτείας.

Συγκεκριμένα, στις εφημερίδες «Αγγελιοφόρος», «Αγγελιοφόρος της Κυριακής» και στα άλλα έντυπα του ίδιου εκδοτικού συγκροτήματος (Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε., συμφερόντων Αλ. Μπακατσέλου, Στ. Ψυχάρη και Γ. Μπομπολα) οι καθυστερήσεις στην καταβολή της μισθοδοσίας έχουν ξεπεράσει πλέον τους 4 μήνες, για τις οποίες μάλιστα οι εργαζόμενοι έχουν ήδη καταθέσει 3 αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο και τους δικαίωσε σε όλες τις περιπτώσεις. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι δικαιώθηκαν και απέναντι στη μονομερή επιβολή εκ περιτροπής εργασίας καθώς, εδώ και 4 μήνες, 7 εργαζόμενοι έχουν εξαναγκαστεί να δουλεύουν 3 ημέρες την εβδομάδα με 40% μειωμένο μισθό. Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αναγνώρισε τον εκδικητικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου μέτρου, καθώς επιβλήθηκε ειδικά στους 7 εργαζόμενους που αρνήθηκαν να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις εργασίας με μειώσεις 25%.

Να σημειωθεί ότι τα χρόνια της κρίσης οι θέσεις εργασίας στο εκδοτικό συγκρότημα του «Αγγελιοφόρου» μειώθηκαν σχεδόν σε 125, με αθρόες απολύσεις, αλλά και με εξαναγκασμό σε «εθελούσιες» εξόδους, από 380 που ήταν προηγουμένως. Πέρα από τη μη καταβολή των μισθών ολόκληρων μηνών, όμως, στον «Αγγελιοφόρο» έχουν επιβληθεί ήδη εδώ και έναν χρόνο ατομικές συμβάσεις με μειώσεις της τάξης του 25%. Οι συμβάσεις αυτές περιείχαν σχετική ρήτρα, βάσει της οποίας η καθυστέρηση καταβολής μισθών θα σήμαινε αυτόματη επαναφορά στα προ της μειώσεως επίπεδα. Άλλωστε, πάνω σε αυτή τη ρήτρα θεμελιώνεται και η τελευταία απόφαση του Ειρηνοδικείου, η οποία επιδίκασε στους εργαζόμενους της εφημερίδας την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων μισθών, αλλά και τις διαφορές αποδοχών, ύψους 25%, για όσους μήνες ο εργοδότης δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα όσα είχε υποσχεθεί.

Ωστόσο, σήμερα η εργοδοσία αρνείται να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά και να εφαρμόσει τις εκτελεστέςδικαστικές αποφάσεις – όπως άλλωστε είχε δηλώσει ευθαρσώς μέσω του εκπροσώπου της, δικηγόρου και μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και κατά την πρόσφατη διενέργεια συμφιλιωτικής σύσκεψης στο υπουργείο Εργασίας. Αντιθέτως, μάλιστα, όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση της εταιρείας, έχει σχεδόν έτοιμο «σχέδιο διάσωσης» της επιχείρησης το οποίο προβλέπει δραστικό περιορισμό των θέσεων εργασίας (κάνει λόγο για «εθελούσια» αποχώρηση 45 εργαζομένων) υπό τον εκβιασμό κλεισίματος της εφημερίδας χωρίς καταβολή των οφειλών της επιχείρησης προς τους εργαζόμενους, δηλαδή των δεδουλευμένων αποδοχών και των νόμιμων αποζημιώσεων.

Όπως αποδεικνύεται από τις εκθέσεις ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή,  που διενήργησε έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων της Εκδοτικής Βορείου Ελλάδος ΑΕ για τα έτη 2012 και 2013, είναι άμεσος ο κίνδυνος να αναστείλει τη λειτουργία της εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος. Η συγκεκριμένη εταιρεία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει την άμεση πιθανότητα για καθολική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της μετά την αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης των περιουσιακών της στοιχείων από τους εργαζόμενους και την έκδοση προσωρινής διαταγής από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ήδη 8 εργαζόμενοι έχουν προβεί σε κατασχέσεις επί τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, για να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους από μισθούς.

Η αβεβαιότητα και η ανησυχία των εργαζόμενων ενισχύεται, καθώς,  παράλληλα με τις παραπάνω εξελίξεις, αποκαλύπτεται σταδιακά και η μεθόδευση που αφορά την απροσδόκητη επιχειρηματική σύμπραξη των δύο μεγαλύτερων εκδοτών της Μακεδονίας. Στις αρχές Αυγούστου του 2014 συστήθηκε νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Βορειοελλαδικές Εκτυπώσεις ΑΕ», στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 50% η Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε., εκδότρια εταιρεία του «Αγγελιοφόρου», και με ποσοστό 50% η Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική Α.Ε., εκδότρια εταιρεία της εφημερίδας «Μακεδονία».

Η συγκεκριμένη επιχειρηματική συμμαχία, που προς το παρόν αφορά στον τομέα των εκτυπώσεων, έχει στοιχεία μονοπωλιακού χαρακτήρα και έχει προκαλέσει μεγάλους φόβους στους εργαζόμενους και των δύο εταιρειών. Η νέα εταιρεία έχει αναλάβει την διαχείριση του σύγχρονου εκτυπωτηρίου «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», στη ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου, στο Κιλκίς, και έχει ενοικιάσει για τις εργασίες της 25 άτομα που προέρχονται από το προσωπικό των δύο μητρικών εταιρειών. Η σύμπραξη αυτή αποτελεί τον προάγγελο της συρρίκνωσης των δύο επιχειρήσεων και της υπερσυγκέντρωσης όλων των δραστηριοτήτων στη νέα εταιρεία.

Την ανησυχία των εργαζομένων επιτείνει η άρνηση της εργοδοσίας του «Αγγελιοφόρου» να απαντήσει στις εύλογες απορίες τους εάν έχουν αρχίσει να μεταβιβάζονται ή να εκχωρούνται υπογείως περιουσιακά στοιχεία της Εκδοτικής Βορείου Ελλάδος ΑΕ, όπως οι τίτλοι των εφημερίδων και των εντύπων της, αλλά και μέρος του σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού της, επιδοτηθέντος μέσω του αναπτυξιακού νόμου, στη νεοσυσταθείσα εταιρία με την επωνυμία «Βορειοελλαδικές Εκτυπώσεις ΑΕ».

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Τι προτίθενται να κάνουν για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας ως προς την αποπληρωμή του συνόλου των δεδουλευμένων μισθών των εργαζομένων (δημοσιογράφων, τεχνικών, διοικητικού προσωπικού) στον «Αγγελιοφόρο» και τα άλλα μέσα της Εκδοτικής Βορείου Ελλάδος Α.Ε., αλλά και για τη διασφάλιση και την καταβολή των αποζημιώσεων βάσει των διατάξεων του νόμου;
  2. Έχει ελέγξει και εγκρίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού την συγκρότηση της νέας επιχειρηματικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων εκδοτικών επιχειρήσεων της βόρειας Ελλάδας; Αν ναι ποια είναι η γνωμοδότησή της; Αν όχι γιατί δεν έχει ζητηθεί ακόμη η συνδρομή της από τον αρμόδιο Υπουργό;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)

Κουράκης Τάσος

Στρατούλης Δημήτρης

 

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1wg0u4L